Sunday, November 2, 2008

Bekhalos Logon Se Ijtenab karna Hai....
Mujhe Apne Rishton Ka Ehtisab Karna Hai...
Ussay Bhool Jana Hai Ya Ussay Yad Rakhna Hai..
Dukh Tu Aik Jaisa Hai Bus Intekhab Karna Hai....!!

No comments: