Tuesday, November 4, 2008

Ye bacha tumhara kia lagta hai? Pathan: yeh hamara door ka bhai hai.. Sardar: Door ka? Main Samjha Nahin.. Pathan: is ke aur meray darmiyan 13 behan bhai aur Hain.. :P

No comments: